5 loại quả gây “nóng” trong người nhưng làm “mát” làn da

baosang.net

Bạn sẽ bất ngờ về hiệu quả mà 5 loại quả mang tiếng gây “nóng” trong người nhưng ngược lại nó lại làm “mát” làn da này.

5 loai qua gay “nong” trong nguoi nhung lam “mat” lan da

5 loai qua gay “nong” trong nguoi nhung lam “mat” lan da-Hinh-2

5 loai qua gay “nong” trong nguoi nhung lam “mat” lan da-Hinh-3

5 loai qua gay “nong” trong nguoi nhung lam “mat” lan da-Hinh-4

5 loai qua gay “nong” trong nguoi nhung lam “mat” lan da-Hinh-5

5 loai qua gay “nong” trong nguoi nhung lam “mat” lan da-Hinh-6

5 loai qua gay “nong” trong nguoi nhung lam “mat” lan da-Hinh-7

5 loai qua gay “nong” trong nguoi nhung lam “mat” lan da-Hinh-8

5 loai qua gay “nong” trong nguoi nhung lam “mat” lan da-Hinh-9

5 loai qua gay “nong” trong nguoi nhung lam “mat” lan da-Hinh-10

5 loai qua gay “nong” trong nguoi nhung lam “mat” lan da-Hinh-11

5 loai qua gay “nong” trong nguoi nhung lam “mat” lan da-Hinh-12

5 loai qua gay “nong” trong nguoi nhung lam “mat” lan da-Hinh-13

5 loai qua gay “nong” trong nguoi nhung lam “mat” lan da-Hinh-14

Đọc tin gốc

Bình luận