loading...

Ác mộng vũ khí mang vác của lính bộ binh thế giới

baosang.net

Những loại vũ khí nặng nhất bộ binh phải vác theo khi hành quân bộ có thể lên tới… gần một tạ.

Ac mong vu khi mang vac cua linh bo binh the gioi

Ac mong vu khi mang vac cua linh bo binh the gioi-Hinh-2

Ac mong vu khi mang vac cua linh bo binh the gioi-Hinh-3

Ac mong vu khi mang vac cua linh bo binh the gioi-Hinh-4

Ac mong vu khi mang vac cua linh bo binh the gioi-Hinh-5

Ac mong vu khi mang vac cua linh bo binh the gioi-Hinh-6

Ac mong vu khi mang vac cua linh bo binh the gioi-Hinh-7

Ac mong vu khi mang vac cua linh bo binh the gioi-Hinh-8

Ac mong vu khi mang vac cua linh bo binh the gioi-Hinh-9

Ac mong vu khi mang vac cua linh bo binh the gioi-Hinh-10

Đọc tin gốc

Bình luận