loading...

Ảnh: Trước thềm buổi phát biểu chia tay của Tổng thống Obama

baosang.net

Công tác chuẩn bị cho buổi phát biểu chia tay của Tổng thống Obama tại Trung tâm Hội nghị Cormick ở Chicago đã hoàn tất.

Anh: Truoc them buoi phat bieu chia tay cua Tong thong Obama

Anh: Truoc them buoi phat bieu chia tay cua Tong thong Obama-Hinh-2

Anh: Truoc them buoi phat bieu chia tay cua Tong thong Obama-Hinh-3

Anh: Truoc them buoi phat bieu chia tay cua Tong thong Obama-Hinh-4

Anh: Truoc them buoi phat bieu chia tay cua Tong thong Obama-Hinh-5

Anh: Truoc them buoi phat bieu chia tay cua Tong thong Obama-Hinh-6

Anh: Truoc them buoi phat bieu chia tay cua Tong thong Obama-Hinh-7

Anh: Truoc them buoi phat bieu chia tay cua Tong thong Obama-Hinh-8

Anh: Truoc them buoi phat bieu chia tay cua Tong thong Obama-Hinh-9

Anh: Truoc them buoi phat bieu chia tay cua Tong thong Obama-Hinh-10

Anh: Truoc them buoi phat bieu chia tay cua Tong thong Obama-Hinh-11

Anh: Truoc them buoi phat bieu chia tay cua Tong thong Obama-Hinh-12

Anh: Truoc them buoi phat bieu chia tay cua Tong thong Obama-Hinh-13

Anh: Truoc them buoi phat bieu chia tay cua Tong thong Obama-Hinh-14

Anh: Truoc them buoi phat bieu chia tay cua Tong thong Obama-Hinh-15

Anh: Truoc them buoi phat bieu chia tay cua Tong thong Obama-Hinh-16

Anh: Truoc them buoi phat bieu chia tay cua Tong thong Obama-Hinh-17

Anh: Truoc them buoi phat bieu chia tay cua Tong thong Obama-Hinh-18

Đọc tin gốc

Bình luận