Ảnh: Xe tăng Trung Quốc tập đánh bờ biển ở Thái Lan

baosang.net

Trong cuộc tập trận với Thái Lan Blue Strike 2016, Trung Quốc đã triển khai các xe tăng ZTD-05 lợi hại nhất thủy quân lục chiến nước này. 

Anh: Xe tang Trung Quoc tap danh bo bien o Thai Lan

Anh: Xe tang Trung Quoc tap danh bo bien o Thai Lan-Hinh-2

Anh: Xe tang Trung Quoc tap danh bo bien o Thai Lan-Hinh-3

Anh: Xe tang Trung Quoc tap danh bo bien o Thai Lan-Hinh-4

Anh: Xe tang Trung Quoc tap danh bo bien o Thai Lan-Hinh-5

Anh: Xe tang Trung Quoc tap danh bo bien o Thai Lan-Hinh-6

Anh: Xe tang Trung Quoc tap danh bo bien o Thai Lan-Hinh-7

Anh: Xe tang Trung Quoc tap danh bo bien o Thai Lan-Hinh-8

Anh: Xe tang Trung Quoc tap danh bo bien o Thai Lan-Hinh-9

Anh: Xe tang Trung Quoc tap danh bo bien o Thai Lan-Hinh-10

Anh: Xe tang Trung Quoc tap danh bo bien o Thai Lan-Hinh-11

Anh: Xe tang Trung Quoc tap danh bo bien o Thai Lan-Hinh-12

Đọc tin gốc

Bình luận