Cận cảnh “sát thủ” diệt tăng mới nhất của Nhật Bản

baosang.net

Với các yêu cầu đặc biệt trong tác chiến trên một địa hình phức tạp như tại Nhật Bản, Type MCV là sự lựa chọn không thể tốt hơn cho JGSDF.

Can canh "sat thu" diet tang moi nhat cua Nhat Ban

Can canh "sat thu" diet tang moi nhat cua Nhat Ban-Hinh-2

Can canh "sat thu" diet tang moi nhat cua Nhat Ban-Hinh-3

Can canh "sat thu" diet tang moi nhat cua Nhat Ban-Hinh-4

Can canh "sat thu" diet tang moi nhat cua Nhat Ban-Hinh-5

Can canh "sat thu" diet tang moi nhat cua Nhat Ban-Hinh-6

Can canh "sat thu" diet tang moi nhat cua Nhat Ban-Hinh-7

Can canh "sat thu" diet tang moi nhat cua Nhat Ban-Hinh-8

Can canh "sat thu" diet tang moi nhat cua Nhat Ban-Hinh-9

Can canh "sat thu" diet tang moi nhat cua Nhat Ban-Hinh-10

Đọc tin gốc

Bình luận