loading...

Cây thuốc quý trị 11 loại tế bào ung thư cứng đầu ít người biết

baosang.net

Chàm mèo là loại cây thuốc quí có thể tinh chế được hợp chất indirubin-3′ – oxim, khắc tinh của 11 tế bào ung thư mà ít người biết đến.

Cay thuoc quy tri 11 loai te bao ung thu cung dau it nguoi biet

Cay thuoc quy tri 11 loai te bao ung thu cung dau it nguoi biet-Hinh-2

Cay thuoc quy tri 11 loai te bao ung thu cung dau it nguoi biet-Hinh-3

Cay thuoc quy tri 11 loai te bao ung thu cung dau it nguoi biet-Hinh-4

Cay thuoc quy tri 11 loai te bao ung thu cung dau it nguoi biet-Hinh-5

Cay thuoc quy tri 11 loai te bao ung thu cung dau it nguoi biet-Hinh-6

Cay thuoc quy tri 11 loai te bao ung thu cung dau it nguoi biet-Hinh-7

Cay thuoc quy tri 11 loai te bao ung thu cung dau it nguoi biet-Hinh-8

Cay thuoc quy tri 11 loai te bao ung thu cung dau it nguoi biet-Hinh-9

Cay thuoc quy tri 11 loai te bao ung thu cung dau it nguoi biet-Hinh-10

Cay thuoc quy tri 11 loai te bao ung thu cung dau it nguoi biet-Hinh-11

Cay thuoc quy tri 11 loai te bao ung thu cung dau it nguoi biet-Hinh-12

Đọc tin gốc

Bình luận