loading...

Chết lặng dân Mỹ mua súng như mua rau

baosang.net

Dẫu biết sở hữu súng ở Mỹ là chuyện bình thường, nhưng người ta lại có thể mua súng quá dễ dàng như việc đi mua rau trong siêu thị vậy.

Chet lang dan My mua sung nhu mua rau

Chet lang dan My mua sung nhu mua rau-Hinh-2

Chet lang dan My mua sung nhu mua rau-Hinh-3

Chet lang dan My mua sung nhu mua rau-Hinh-4

Chet lang dan My mua sung nhu mua rau-Hinh-5

Chet lang dan My mua sung nhu mua rau-Hinh-6

Chet lang dan My mua sung nhu mua rau-Hinh-7

Chet lang dan My mua sung nhu mua rau-Hinh-8

Chet lang dan My mua sung nhu mua rau-Hinh-9

Chet lang dan My mua sung nhu mua rau-Hinh-10

Chet lang dan My mua sung nhu mua rau-Hinh-11

Chet lang dan My mua sung nhu mua rau-Hinh-12

Chet lang dan My mua sung nhu mua rau-Hinh-13

Đọc tin gốc

Bình luận