loading...

Chưa kịp trang bị, Nga đã muốn bán Su-57 cho Ấn Độ

baosang.net

Hợp đồng bán các máy bay Su-57 thế hệ năm giữa Nga và Ấn Độ nhiều khả năng sẽ sớm được ký kết trong năm nay.

Chua kip trang bi, Nga da muon ban Su-57 cho An Do

Chua kip trang bi, Nga da muon ban Su-57 cho An Do-Hinh-2

Chua kip trang bi, Nga da muon ban Su-57 cho An Do-Hinh-3

Chua kip trang bi, Nga da muon ban Su-57 cho An Do-Hinh-4

Chua kip trang bi, Nga da muon ban Su-57 cho An Do-Hinh-5

Chua kip trang bi, Nga da muon ban Su-57 cho An Do-Hinh-6

Chua kip trang bi, Nga da muon ban Su-57 cho An Do-Hinh-7

Chua kip trang bi, Nga da muon ban Su-57 cho An Do-Hinh-8

Đọc tin gốc

Bình luận