Công việc nào nhàn hạ nhất trên tàu sân bay?

baosang.net

Tàu sân bay như một thành phố di động trên biển và ở đó cũng có người nhàn, người bận tùy vào tính chất công việc và vị trí được đảm nhận.

Cong viec nao nhan ha nhat tren tau san bay?

Cong viec nao nhan ha nhat tren tau san bay?-Hinh-2

Cong viec nao nhan ha nhat tren tau san bay?-Hinh-3

Cong viec nao nhan ha nhat tren tau san bay?-Hinh-4

Cong viec nao nhan ha nhat tren tau san bay?-Hinh-5

Cong viec nao nhan ha nhat tren tau san bay?-Hinh-6

Cong viec nao nhan ha nhat tren tau san bay?-Hinh-7

Cong viec nao nhan ha nhat tren tau san bay?-Hinh-8

Cong viec nao nhan ha nhat tren tau san bay?-Hinh-9

Cong viec nao nhan ha nhat tren tau san bay?-Hinh-10

Cong viec nao nhan ha nhat tren tau san bay?-Hinh-11

Cong viec nao nhan ha nhat tren tau san bay?-Hinh-12

Đọc tin gốc

Bình luận