Đẳng cấp thiết bị áp chế điện tử hiện đại nhất của Mỹ

baosang.net

Đã qua rồi cái thời Mỹ phải rải… giấy bạc để áp chế điện tử như ở trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972.

Dang cap thiet bi ap che dien tu hien dai nhat cua My

Dang cap thiet bi ap che dien tu hien dai nhat cua My-Hinh-2

Dang cap thiet bi ap che dien tu hien dai nhat cua My-Hinh-3

Dang cap thiet bi ap che dien tu hien dai nhat cua My-Hinh-4

Dang cap thiet bi ap che dien tu hien dai nhat cua My-Hinh-5

Dang cap thiet bi ap che dien tu hien dai nhat cua My-Hinh-6

Dang cap thiet bi ap che dien tu hien dai nhat cua My-Hinh-7

Dang cap thiet bi ap che dien tu hien dai nhat cua My-Hinh-8

Dang cap thiet bi ap che dien tu hien dai nhat cua My-Hinh-9

Đọc tin gốc

Bình luận