loading...

Đáng nể súng chống tăng SPG-9 do Việt Nam sản xuất

baosang.net

Súng chống tăng SPG-9 do Việt Nam sản xuất là một trong những hỏa lực dành cho bộ binh có sức công phá rất mạnh, tầm bắn xa. 

Dang ne sung chong tang SPG-9 do Viet Nam san xuat

Dang ne sung chong tang SPG-9 do Viet Nam san xuat-Hinh-2

Dang ne sung chong tang SPG-9 do Viet Nam san xuat-Hinh-3

Dang ne sung chong tang SPG-9 do Viet Nam san xuat-Hinh-4

Dang ne sung chong tang SPG-9 do Viet Nam san xuat-Hinh-5

Dang ne sung chong tang SPG-9 do Viet Nam san xuat-Hinh-6

Dang ne sung chong tang SPG-9 do Viet Nam san xuat-Hinh-7

Dang ne sung chong tang SPG-9 do Viet Nam san xuat-Hinh-8

Dang ne sung chong tang SPG-9 do Viet Nam san xuat-Hinh-9

Dang ne sung chong tang SPG-9 do Viet Nam san xuat-Hinh-10

Dang ne sung chong tang SPG-9 do Viet Nam san xuat-Hinh-11

Dang ne sung chong tang SPG-9 do Viet Nam san xuat-Hinh-12

Dang ne sung chong tang SPG-9 do Viet Nam san xuat-Hinh-13

Dang ne sung chong tang SPG-9 do Viet Nam san xuat-Hinh-14

Đọc tin gốc

Bình luận