loading...

Đáp án bài toán hại não: Tìm số hạt lúa bị chuột ăn

baosang.net

Đề bài về tìm số hạt lúa bị chuột ăn được trích từ website Toán tiểu học.

Bài toán ngày 2/3 như sau:

“Có 7 người, mỗi người nuôi 7 con mèo. Mỗi con mèo ăn 7 con chuột, mỗi con chuột ăn 7 gié lúa, mỗi gié lúa có 7 hạt lúa. Như vậy có tất cả bao nhiêu hạt lúa bị chuột ăn?”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đáp án bài toán hại não: Tìm số hạt lúa bị chuột ăn

Một số đáp án của độc giả:

“Số hạt lúa trong 1 con chuột: 7×7 = 49 hạt
Số chuột trong 1 con mèo = 7
Số mèo: 7×7 = 49 con
Tổng số chuột: 49×7 = 343
Tổng số hạt lúa: 343×49 = 16.807
Nếu nhìn nhận theo kiến thức giai thừa thì có thể thấy gié là đơn vị cơ bản, cứ mỗi lần tăng truy ngược thì tăng 7 lần. Gié – Hạt – Chuột – Mèo – Người. Tổng cộng 5 lần truy ngược nên đơn giản số hạt sẽ bằng 75“.

“Bài toán chỉ hỏi số hạt lúa bị chuột ăn, chứ không hỏi số hạt lúa bị người ăn. Do đó, đáp án sẽ là: 7 gié lúa x 7 hạt lúa = 49 hạt lúa. Số chuột là 7 con, như vậy số hạt lúa bị chuột ăn là: 49×7 = 343 hạt”.

Đọc tin gốc

Bình luận