loading...

Đụng dộ dữ dội giữa người biểu tình và cảnh sát Hy Lạp

baosang.net

Đụng độ dữ dội đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình phản đối các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” mới của chính phủ Hy Lạp.

Dung do du doi giua nguoi bieu tinh va canh sat Hy Lap

Dung do du doi giua nguoi bieu tinh va canh sat Hy Lap-Hinh-2

Dung do du doi giua nguoi bieu tinh va canh sat Hy Lap-Hinh-3

Dung do du doi giua nguoi bieu tinh va canh sat Hy Lap-Hinh-4

Dung do du doi giua nguoi bieu tinh va canh sat Hy Lap-Hinh-5

Dung do du doi giua nguoi bieu tinh va canh sat Hy Lap-Hinh-6

Dung do du doi giua nguoi bieu tinh va canh sat Hy Lap-Hinh-7

Dung do du doi giua nguoi bieu tinh va canh sat Hy Lap-Hinh-8

Dung do du doi giua nguoi bieu tinh va canh sat Hy Lap-Hinh-9

Dung do du doi giua nguoi bieu tinh va canh sat Hy Lap-Hinh-10

Dung do du doi giua nguoi bieu tinh va canh sat Hy Lap-Hinh-11

Dung do du doi giua nguoi bieu tinh va canh sat Hy Lap-Hinh-12

Dung do du doi giua nguoi bieu tinh va canh sat Hy Lap-Hinh-13

Dung do du doi giua nguoi bieu tinh va canh sat Hy Lap-Hinh-14

Dung do du doi giua nguoi bieu tinh va canh sat Hy Lap-Hinh-15

Đọc tin gốc

Bình luận