Dùng như phá: T-90 ở Syria, chiếc cháy đen, chiếc nát bét

baosang.net

Của bền tại người, có lẽ đúng nhất cho số phận của những chiếc T-90A tại Syria khi lần đầu tiên trong lịch sử dòng xe tăng này bị bắn cháy hoàn toàn.

Dung nhu pha: T-90 o Syria, chiec chay den, chiec nat bet

Dung nhu pha: T-90 o Syria, chiec chay den, chiec nat bet-Hinh-2

Dung nhu pha: T-90 o Syria, chiec chay den, chiec nat bet-Hinh-3

Dung nhu pha: T-90 o Syria, chiec chay den, chiec nat bet-Hinh-4

Dung nhu pha: T-90 o Syria, chiec chay den, chiec nat bet-Hinh-5

Dung nhu pha: T-90 o Syria, chiec chay den, chiec nat bet-Hinh-6

Dung nhu pha: T-90 o Syria, chiec chay den, chiec nat bet-Hinh-7

Dung nhu pha: T-90 o Syria, chiec chay den, chiec nat bet-Hinh-8

Dung nhu pha: T-90 o Syria, chiec chay den, chiec nat bet-Hinh-9

Dung nhu pha: T-90 o Syria, chiec chay den, chiec nat bet-Hinh-10

Dung nhu pha: T-90 o Syria, chiec chay den, chiec nat bet-Hinh-11

Dung nhu pha: T-90 o Syria, chiec chay den, chiec nat bet-Hinh-12

Đọc tin gốc

Bình luận