loading...

F-35 đầy lỗi Mỹ vẫn tự tin đưa vào trực chiến

baosang.net

Có vẻ như Lầu Năm Góc vẫn đang cố ém nhẹm đi các sự cố gần đây liên quan đến F-35 và cố tin rằng nó đã sẵn sàng để tham chiến.

F-35 day loi My van tu tin dua vao truc chien

F-35 day loi My van tu tin dua vao truc chien-Hinh-2

F-35 day loi My van tu tin dua vao truc chien-Hinh-3

F-35 day loi My van tu tin dua vao truc chien-Hinh-4

F-35 day loi My van tu tin dua vao truc chien-Hinh-5

F-35 day loi My van tu tin dua vao truc chien-Hinh-6

F-35 day loi My van tu tin dua vao truc chien-Hinh-7

F-35 day loi My van tu tin dua vao truc chien-Hinh-8

F-35 day loi My van tu tin dua vao truc chien-Hinh-9

F-35 day loi My van tu tin dua vao truc chien-Hinh-10

Đọc tin gốc

Bình luận