Giải mã lực lượng “4 chân” trong Quân đội Trung Quốc

baosang.net

Giống như mọi quân đội khác trên thế giới, lực lượng 4 chân trong Quân đội Trung Quốc hay những chú chó quân sự cũng có một tầm quan trọng rất lớn.

Giai ma luc luong

Giai ma luc luong

Giai ma luc luong

Giai ma luc luong

Giai ma luc luong

Giai ma luc luong

Giai ma luc luong

Giai ma luc luong

Giai ma luc luong

Đọc tin gốc

Bình luận