loading...

Giỏi: Việt Nam hoàn thành nâng cấp tên lửa chống tăng B72

baosang.net

Việt Nam đã hoàn thành chương trình nâng cấp tên lửa chống tăng B72, sau cải tiến tên lửa có khả năng xuyên thép 800mm.

Gioi: Viet Nam hoan thanh nang cap ten lua chong tang B72

Gioi: Viet Nam hoan thanh nang cap ten lua chong tang B72-Hinh-2

Gioi: Viet Nam hoan thanh nang cap ten lua chong tang B72-Hinh-3

Gioi: Viet Nam hoan thanh nang cap ten lua chong tang B72-Hinh-4

Gioi: Viet Nam hoan thanh nang cap ten lua chong tang B72-Hinh-5

Gioi: Viet Nam hoan thanh nang cap ten lua chong tang B72-Hinh-6

Gioi: Viet Nam hoan thanh nang cap ten lua chong tang B72-Hinh-7

Gioi: Viet Nam hoan thanh nang cap ten lua chong tang B72-Hinh-8

Gioi: Viet Nam hoan thanh nang cap ten lua chong tang B72-Hinh-9

Gioi: Viet Nam hoan thanh nang cap ten lua chong tang B72-Hinh-10

Gioi: Viet Nam hoan thanh nang cap ten lua chong tang B72-Hinh-11

Đọc tin gốc

Bình luận