“Hãy gọi tôi là Đức Hậu, đừng gọi Lệ Rơi nữa”

baosang.net

Từ một chàng trai vô tư, chân chất, Lệ Rơi trở thành người đàn ông từng trải sau những thăng trầm.

"Hay goi toi la Duc Hau, dung goi Le Roi nua"

"Hay goi toi la Duc Hau, dung goi Le Roi nua"-Hinh-2

"Hay goi toi la Duc Hau, dung goi Le Roi nua"-Hinh-3

"Hay goi toi la Duc Hau, dung goi Le Roi nua"-Hinh-4

"Hay goi toi la Duc Hau, dung goi Le Roi nua"-Hinh-5

"Hay goi toi la Duc Hau, dung goi Le Roi nua"-Hinh-6

"Hay goi toi la Duc Hau, dung goi Le Roi nua"-Hinh-7

"Hay goi toi la Duc Hau, dung goi Le Roi nua"-Hinh-8

"Hay goi toi la Duc Hau, dung goi Le Roi nua"-Hinh-9

"Hay goi toi la Duc Hau, dung goi Le Roi nua"-Hinh-10

"Hay goi toi la Duc Hau, dung goi Le Roi nua"-Hinh-11

"Hay goi toi la Duc Hau, dung goi Le Roi nua"-Hinh-12

"Hay goi toi la Duc Hau, dung goi Le Roi nua"-Hinh-13

"Hay goi toi la Duc Hau, dung goi Le Roi nua"-Hinh-14

"Hay goi toi la Duc Hau, dung goi Le Roi nua"-Hinh-15

Đọc tin gốc

Bình luận