'Hot boy trà sữa' chỉ mất 10 giây đã dành được 100 triệu

baosang.net
Nhờ sự hỗ trợ của người bạn đời trên sân khấu, ‘hot boy trà sữa’ Lê Tấn Lợi đã giành số tiền thưởng 100 triệu đồng của ‘Thách thức danh hài’.

Theo Yeah1

Bình luận