loading...

Khó tin: Trúng mìn tự chế, siêu tăng Mỹ bay tháp pháo

baosang.net

Rất khó tin nhưng lại có thật, một chiếc xe tăng Abrams M1A1M của Quân đội Iraq sau khi trúng mìn tự chế đã bay cả tháp pháo…

Kho tin: Trung min tu che, sieu tang My bay thap phao

Kho tin: Trung min tu che, sieu tang My bay thap phao-Hinh-2

Kho tin: Trung min tu che, sieu tang My bay thap phao-Hinh-3

Kho tin: Trung min tu che, sieu tang My bay thap phao-Hinh-4

Kho tin: Trung min tu che, sieu tang My bay thap phao-Hinh-5

Kho tin: Trung min tu che, sieu tang My bay thap phao-Hinh-6

Kho tin: Trung min tu che, sieu tang My bay thap phao-Hinh-7

Kho tin: Trung min tu che, sieu tang My bay thap phao-Hinh-8

Kho tin: Trung min tu che, sieu tang My bay thap phao-Hinh-9

Kho tin: Trung min tu che, sieu tang My bay thap phao-Hinh-10

Kho tin: Trung min tu che, sieu tang My bay thap phao-Hinh-11

Đọc tin gốc

Bình luận