Khủng khiếp sức sát thương của khẩu súng Nga bán cho Indonesia

baosang.net

Súng bắn đạn hoa cải Saiga-12 mà Nga cung cấp cho cảnh sát Indonesia sẽ khiến cho tội phạm buôn bán ma túy phải khiếp sợ.

Khung khiep suc sat thuong cua khau sung Nga ban cho Indonesia

Khung khiep suc sat thuong cua khau sung Nga ban cho Indonesia-Hinh-2

Khung khiep suc sat thuong cua khau sung Nga ban cho Indonesia-Hinh-3

Khung khiep suc sat thuong cua khau sung Nga ban cho Indonesia-Hinh-4

Khung khiep suc sat thuong cua khau sung Nga ban cho Indonesia-Hinh-5

Khung khiep suc sat thuong cua khau sung Nga ban cho Indonesia-Hinh-6

Khung khiep suc sat thuong cua khau sung Nga ban cho Indonesia-Hinh-7

Khung khiep suc sat thuong cua khau sung Nga ban cho Indonesia-Hinh-8

Đọc tin gốc

Bình luận