Kinh ngạc đạo quân 13.000 “anh hùng bàn phím” của Thổ Nhĩ Kỳ

baosang.net

Đạo quân bao gồm 13.000 tin tặc mũ trắng đã bắt đầu làm việc cho Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Kinh ngac dao quan 13.000 "anh hung ban phim" cua Tho Nhi Ky

Kinh ngac dao quan 13.000 "anh hung ban phim" cua Tho Nhi Ky-Hinh-2

Kinh ngac dao quan 13.000 "anh hung ban phim" cua Tho Nhi Ky-Hinh-3

Kinh ngac dao quan 13.000 "anh hung ban phim" cua Tho Nhi Ky-Hinh-4

Kinh ngac dao quan 13.000 "anh hung ban phim" cua Tho Nhi Ky-Hinh-5

Kinh ngac dao quan 13.000 "anh hung ban phim" cua Tho Nhi Ky-Hinh-6

Kinh ngac dao quan 13.000 "anh hung ban phim" cua Tho Nhi Ky-Hinh-7

Kinh ngac dao quan 13.000 "anh hung ban phim" cua Tho Nhi Ky-Hinh-8

Đọc tin gốc

Bình luận