Kinh ngạc hiệu quả của tên lửa vác vai QW-2 Trung Quốc

baosang.net

Trong kỳ thi Army Game 2017, tên lửa vác vai QW-2 đã đạt hiệu quả tác chiến tuyệt vời, chứng tỏ sự phát triển vượt bậc của CNQP Trung Quốc. 

Kinh ngac hieu qua cua ten lua vac vai QW-2 Trung Quoc

Kinh ngac hieu qua cua ten lua vac vai QW-2 Trung Quoc-Hinh-2

Kinh ngac hieu qua cua ten lua vac vai QW-2 Trung Quoc-Hinh-3

Kinh ngac hieu qua cua ten lua vac vai QW-2 Trung Quoc-Hinh-4

Kinh ngac hieu qua cua ten lua vac vai QW-2 Trung Quoc-Hinh-5

Kinh ngac hieu qua cua ten lua vac vai QW-2 Trung Quoc-Hinh-6

Kinh ngac hieu qua cua ten lua vac vai QW-2 Trung Quoc-Hinh-7

Kinh ngac hieu qua cua ten lua vac vai QW-2 Trung Quoc-Hinh-8

Kinh ngac hieu qua cua ten lua vac vai QW-2 Trung Quoc-Hinh-9

Đọc tin gốc

Bình luận