loading...

Kỳ lạ tên lửa chống hạm AGM-119 của Mỹ-Nauy

baosang.net

Được thiết kế bởi Mỹ và sản xuất, sử dụng bởi Nauy, tên lửa chống hạm AGM-119 Penguin là loại tên lửa đầu tiên của phương tây có tìm kiếm hồng ngoại.

Ky la ten lua chong ham AGM-119 cua My-Nauy

Ky la ten lua chong ham AGM-119 cua My-Nauy-Hinh-2

Ky la ten lua chong ham AGM-119 cua My-Nauy-Hinh-3

Ky la ten lua chong ham AGM-119 cua My-Nauy-Hinh-4

Ky la ten lua chong ham AGM-119 cua My-Nauy-Hinh-5

Ky la ten lua chong ham AGM-119 cua My-Nauy-Hinh-6

Ky la ten lua chong ham AGM-119 cua My-Nauy-Hinh-7

Ky la ten lua chong ham AGM-119 cua My-Nauy-Hinh-8

Ky la ten lua chong ham AGM-119 cua My-Nauy-Hinh-9

Đọc tin gốc

Bình luận