loading...

Kỳ lạ thế hệ máy bay Su-26 của Sukhoi danh tiếng

baosang.net

Toàn bộ dòng máy bay Su-2/3x đều là các chiến đấu cơ dũng mãnh, chỉ duy đứa con hoang Sukhoi Su-26 là không.

Ky la the he may bay Su-26 cua Sukhoi danh tieng

Ky la the he may bay Su-26 cua Sukhoi danh tieng-Hinh-2

Ky la the he may bay Su-26 cua Sukhoi danh tieng-Hinh-3

Ky la the he may bay Su-26 cua Sukhoi danh tieng-Hinh-4

Ky la the he may bay Su-26 cua Sukhoi danh tieng-Hinh-5

Ky la the he may bay Su-26 cua Sukhoi danh tieng-Hinh-6

Ky la the he may bay Su-26 cua Sukhoi danh tieng-Hinh-7

Ky la the he may bay Su-26 cua Sukhoi danh tieng-Hinh-8

Ky la the he may bay Su-26 cua Sukhoi danh tieng-Hinh-9

Ky la the he may bay Su-26 cua Sukhoi danh tieng-Hinh-10

Đọc tin gốc

Bình luận