loading...

Loạt ảnh hiếm Chủ tịch Hồ Chí Minh và QĐND Việt Nam

baosang.net

Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, báo Kiến Thức xin giới thiệu tới bạn đọc loạt ảnh quý chủ đề Bác Hồ với QĐND Việt Nam.

Loat anh hiem Chu tich Ho Chi Minh va QDND Viet Nam

Loat anh hiem Chu tich Ho Chi Minh va QDND Viet Nam-Hinh-2

Loat anh hiem Chu tich Ho Chi Minh va QDND Viet Nam-Hinh-3

Loat anh hiem Chu tich Ho Chi Minh va QDND Viet Nam-Hinh-4

Loat anh hiem Chu tich Ho Chi Minh va QDND Viet Nam-Hinh-5

Loat anh hiem Chu tich Ho Chi Minh va QDND Viet Nam-Hinh-6

Loat anh hiem Chu tich Ho Chi Minh va QDND Viet Nam-Hinh-7

Loat anh hiem Chu tich Ho Chi Minh va QDND Viet Nam-Hinh-8

Loat anh hiem Chu tich Ho Chi Minh va QDND Viet Nam-Hinh-9

Loat anh hiem Chu tich Ho Chi Minh va QDND Viet Nam-Hinh-10

Loat anh hiem Chu tich Ho Chi Minh va QDND Viet Nam-Hinh-11

Loat anh hiem Chu tich Ho Chi Minh va QDND Viet Nam-Hinh-12

Loat anh hiem Chu tich Ho Chi Minh va QDND Viet Nam-Hinh-13

Loat anh hiem Chu tich Ho Chi Minh va QDND Viet Nam-Hinh-14

Loat anh hiem Chu tich Ho Chi Minh va QDND Viet Nam-Hinh-15

Loat anh hiem Chu tich Ho Chi Minh va QDND Viet Nam-Hinh-16

Loat anh hiem Chu tich Ho Chi Minh va QDND Viet Nam-Hinh-17

Loat anh hiem Chu tich Ho Chi Minh va QDND Viet Nam-Hinh-18

Loat anh hiem Chu tich Ho Chi Minh va QDND Viet Nam-Hinh-19

Loat anh hiem Chu tich Ho Chi Minh va QDND Viet Nam-Hinh-20

Loat anh hiem Chu tich Ho Chi Minh va QDND Viet Nam-Hinh-21

Đọc tin gốc

Bình luận