loading...

Loạt ảnh khó quên Tổng thống Obama với Quân đội Mỹ

baosang.net

Những hình ảnh khó quên của Tổng thống Obama với lực lượng Quân đội Mỹ trong suốt 8 năm cầm quyền đầy biến động.

Loat anh kho quen Tong thong Obama voi Quan doi My

Loat anh kho quen Tong thong Obama voi Quan doi My-Hinh-2

Loat anh kho quen Tong thong Obama voi Quan doi My-Hinh-3

Loat anh kho quen Tong thong Obama voi Quan doi My-Hinh-4

Loat anh kho quen Tong thong Obama voi Quan doi My-Hinh-5

Loat anh kho quen Tong thong Obama voi Quan doi My-Hinh-6

Loat anh kho quen Tong thong Obama voi Quan doi My-Hinh-7

Loat anh kho quen Tong thong Obama voi Quan doi My-Hinh-8

Loat anh kho quen Tong thong Obama voi Quan doi My-Hinh-9

Loat anh kho quen Tong thong Obama voi Quan doi My-Hinh-10

Loat anh kho quen Tong thong Obama voi Quan doi My-Hinh-11

Đọc tin gốc

Bình luận