loading...

Loạt ảnh màu hiếm về cuộc Chiến tranh Triều Tiên

baosang.net

Báo Daily Mail  mới đây đăng tải loạt ảnh màu hiếm, phần nào lột tả sự khốc liệt của cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Loat anh mau hiem ve cuoc Chien tranh Trieu Tien

Loat anh mau hiem ve cuoc Chien tranh Trieu Tien-Hinh-2

Loat anh mau hiem ve cuoc Chien tranh Trieu Tien-Hinh-3

Loat anh mau hiem ve cuoc Chien tranh Trieu Tien-Hinh-4

Loat anh mau hiem ve cuoc Chien tranh Trieu Tien-Hinh-5

Loat anh mau hiem ve cuoc Chien tranh Trieu Tien-Hinh-6

Loat anh mau hiem ve cuoc Chien tranh Trieu Tien-Hinh-7

Loat anh mau hiem ve cuoc Chien tranh Trieu Tien-Hinh-8

Loat anh mau hiem ve cuoc Chien tranh Trieu Tien-Hinh-9

Loat anh mau hiem ve cuoc Chien tranh Trieu Tien-Hinh-10

Loat anh mau hiem ve cuoc Chien tranh Trieu Tien-Hinh-11

Loat anh mau hiem ve cuoc Chien tranh Trieu Tien-Hinh-12

Loat anh mau hiem ve cuoc Chien tranh Trieu Tien-Hinh-13

Đọc tin gốc

Bình luận