Lữ đoàn Pháo binh 675 huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ

baosang.net

Lữ đoàn Pháo binh chiến dịch (KTT) 675, Binh chủng Pháo binh vừa tổ chức diễn tập chỉ huy, cơ quan một bên hai cấp có thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị động viên.Cuộc diễn tập nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng động viên, nâng cao chất lượng đơn vị dự bị động viên, kiện toàn tổ chức biên chế thời chiến. Trong thời gian 2 ngày (24 – 25/9), Lữ đoàn 675 thực hiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên lên cao, hành quân ra khu vực tập trung sơ tán. Các phương tiện vũ khí được mở niêm, đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Hàng trăm quân nhân dự bị được Lữ đoàn 675 tiếp nhận từ 3 huyện Sóc Sơn, Gia Lâm, Đông Anh thuộc TP Hà Nội bảo đảm đúng, đủ về số lượng và chất lượng. Ngay sau khi tiếp nhận, các quân nhân được cấp phát quân trang, vũ khí trang bị theo quy định và biên chế vào các đơn vị. Các quân nhân dự bị động viên lần này sẽ tiếp tục được huấn luyện bổ sung sẵn sàng tham gia chiến đấu.

Cuộc diễn tập cũng là dịp kiểm tra, đánh giá đúng thực chất lực lượng dự bị động viên, phân loại về chuyên nghiệp quân sự, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng công tác huấn luyện dự bị động viên trên địa bàn trong thời gian tới. Kinh nghiệm từ đợt huấn luyện, diễn tập là cơ sở để đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch tiếp nhận quân nhân dự bị động viên của các đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới.

v>

Cơ động pháo ra nơi tập kết.

v>

Thực hành mở niêm cất pháo 130mm.

v>

Ngụy trang pháo tại vị trí tập kết.

v>

Các đại biểu dự và chỉ đạo diễn tập.v>

Quân nhân dự bị tiếp nhận quân trang và vũ khí.theo Quân đội nhân dân

Đọc tin gốc

Bình luận