loading...

Lực lượng cảnh sát Iraq ở Mosul sau ngày giải phóng

baosang.net

Mosul đã chính thức giải phóng và nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát Iraq lúc này là ổn định trật tự bên trong thành phố và… ăn mừng.

Luc luong canh sat Iraq o Mosul sau ngay giai phong

Luc luong canh sat Iraq o Mosul sau ngay giai phong-Hinh-2

Luc luong canh sat Iraq o Mosul sau ngay giai phong-Hinh-3

Luc luong canh sat Iraq o Mosul sau ngay giai phong-Hinh-4

Luc luong canh sat Iraq o Mosul sau ngay giai phong-Hinh-5

Luc luong canh sat Iraq o Mosul sau ngay giai phong-Hinh-6

Luc luong canh sat Iraq o Mosul sau ngay giai phong-Hinh-7

Luc luong canh sat Iraq o Mosul sau ngay giai phong-Hinh-8

Luc luong canh sat Iraq o Mosul sau ngay giai phong-Hinh-9

Luc luong canh sat Iraq o Mosul sau ngay giai phong-Hinh-10

Luc luong canh sat Iraq o Mosul sau ngay giai phong-Hinh-11

Đọc tin gốc

Bình luận