Mãn nhãn Su-30 ném bom yểm trợ xe tăng Việt Nam tiến công

baosang.net

Máy bay Su-30 của Sư đoàn không quân 370 đã được triển khai tham gia ném bom chi viện cho bộ binh, xe tăng Sư đoàn 5 tiến công.

Man nhan Su-30 nem bom yem tro xe tang Viet Nam tien cong

Man nhan Su-30 nem bom yem tro xe tang Viet Nam tien cong-Hinh-2

Man nhan Su-30 nem bom yem tro xe tang Viet Nam tien cong-Hinh-3

Man nhan Su-30 nem bom yem tro xe tang Viet Nam tien cong-Hinh-4

Man nhan Su-30 nem bom yem tro xe tang Viet Nam tien cong-Hinh-5

Man nhan Su-30 nem bom yem tro xe tang Viet Nam tien cong-Hinh-6

Man nhan Su-30 nem bom yem tro xe tang Viet Nam tien cong-Hinh-7

Man nhan Su-30 nem bom yem tro xe tang Viet Nam tien cong-Hinh-8

Man nhan Su-30 nem bom yem tro xe tang Viet Nam tien cong-Hinh-9

Man nhan Su-30 nem bom yem tro xe tang Viet Nam tien cong-Hinh-10

Man nhan Su-30 nem bom yem tro xe tang Viet Nam tien cong-Hinh-11

Man nhan Su-30 nem bom yem tro xe tang Viet Nam tien cong-Hinh-12

Man nhan Su-30 nem bom yem tro xe tang Viet Nam tien cong-Hinh-13

Đọc tin gốc

Bình luận