Mỹ “to mồn” nhưng chẳng thể bắn hạ được tên lửa Triều Tiên

baosang.net

Các chuyên gia quân sự cho rằng, ngay cả năng lực vũ khí của mình Lầu Năm Góc còn không nắm thì họ đừng mơ tới việc bắn hạ tên lửa Triều Tiên.

My “to mon” nhung chang the ban ha duoc ten lua Trieu Tien

My “to mon” nhung chang the ban ha duoc ten lua Trieu Tien-Hinh-2

My “to mon” nhung chang the ban ha duoc ten lua Trieu Tien-Hinh-3

My “to mon” nhung chang the ban ha duoc ten lua Trieu Tien-Hinh-4

My “to mon” nhung chang the ban ha duoc ten lua Trieu Tien-Hinh-5

My “to mon” nhung chang the ban ha duoc ten lua Trieu Tien-Hinh-6

My “to mon” nhung chang the ban ha duoc ten lua Trieu Tien-Hinh-7

My “to mon” nhung chang the ban ha duoc ten lua Trieu Tien-Hinh-8

My “to mon” nhung chang the ban ha duoc ten lua Trieu Tien-Hinh-9

My “to mon” nhung chang the ban ha duoc ten lua Trieu Tien-Hinh-10

My “to mon” nhung chang the ban ha duoc ten lua Trieu Tien-Hinh-11

My “to mon” nhung chang the ban ha duoc ten lua Trieu Tien-Hinh-12

My “to mon” nhung chang the ban ha duoc ten lua Trieu Tien-Hinh-13

My “to mon” nhung chang the ban ha duoc ten lua Trieu Tien-Hinh-14

My “to mon” nhung chang the ban ha duoc ten lua Trieu Tien-Hinh-15

Đọc tin gốc

Bình luận