Ngắm dàn nam thanh, nữ tú trường CĐ Cảnh sát Nhân dân I

baosang.net

14 thí sinh xuất sắc nhất CĐ Cảnh sát Nhân dân I sẽ tranh tài trong đêm chung kết hội thi “Người chiến sỹ cảnh sát thanh lịch, tài năng”.

Dan nam thanh, nu tu tai nang nhat CD Canh sat Nhan dan I

Dan nam thanh, nu tu tai nang nhat CD Canh sat Nhan dan I-Hinh-2

Dan nam thanh, nu tu tai nang nhat CD Canh sat Nhan dan I-Hinh-3

Dan nam thanh, nu tu tai nang nhat CD Canh sat Nhan dan I-Hinh-4

Dan nam thanh, nu tu tai nang nhat CD Canh sat Nhan dan I-Hinh-5

Dan nam thanh, nu tu tai nang nhat CD Canh sat Nhan dan I-Hinh-6

Dan nam thanh, nu tu tai nang nhat CD Canh sat Nhan dan I-Hinh-7

Dan nam thanh, nu tu tai nang nhat CD Canh sat Nhan dan I-Hinh-8

Dan nam thanh, nu tu tai nang nhat CD Canh sat Nhan dan I-Hinh-9

Dan nam thanh, nu tu tai nang nhat CD Canh sat Nhan dan I-Hinh-10

Dan nam thanh, nu tu tai nang nhat CD Canh sat Nhan dan I-Hinh-11

Dan nam thanh, nu tu tai nang nhat CD Canh sat Nhan dan I-Hinh-12

Dan nam thanh, nu tu tai nang nhat CD Canh sat Nhan dan I-Hinh-13

Dan nam thanh, nu tu tai nang nhat CD Canh sat Nhan dan I-Hinh-14

Dan nam thanh, nu tu tai nang nhat CD Canh sat Nhan dan I-Hinh-15

Dan nam thanh, nu tu tai nang nhat CD Canh sat Nhan dan I-Hinh-16

Dan nam thanh, nu tu tai nang nhat CD Canh sat Nhan dan I-Hinh-17

Đọc tin gốc

Bình luận