Nghi vấn Mỹ tái trang bị tiêm kích tàng hình F-117

baosang.net

Dù đã được cho nghỉ hưu từ năm 2008, tuy nhiên mới đây xuất hiện những bằng chứng cho thấy tiêm kích tàng hình F-117 được tái trang bị.

Nghi van My tai trang bi tiem kich tang hinh F-117

Nghi van My tai trang bi tiem kich tang hinh F-117-Hinh-2

Nghi van My tai trang bi tiem kich tang hinh F-117-Hinh-3

Nghi van My tai trang bi tiem kich tang hinh F-117-Hinh-4

Nghi van My tai trang bi tiem kich tang hinh F-117-Hinh-5

Nghi van My tai trang bi tiem kich tang hinh F-117-Hinh-6

Nghi van My tai trang bi tiem kich tang hinh F-117-Hinh-7

Nghi van My tai trang bi tiem kich tang hinh F-117-Hinh-8

Nghi van My tai trang bi tiem kich tang hinh F-117-Hinh-9

Nghi van My tai trang bi tiem kich tang hinh F-117-Hinh-10

Đọc tin gốc

Bình luận