Những ngày đầu của lính Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam

baosang.net

Những lính Mỹ đầu tiên tham chiến ở Việt Nam là vào năm 1965 và kết thúc vào năm 1975, và cũng chừng đó thời gian họ luôn phải sống trong sợ hãi.

Nhung ngay dau cua linh My trong Chien tranh Viet Nam

Nhung ngay dau cua linh My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-2

Nhung ngay dau cua linh My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-3

Nhung ngay dau cua linh My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-4

Nhung ngay dau cua linh My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-5

Nhung ngay dau cua linh My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-6

Nhung ngay dau cua linh My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-7

Nhung ngay dau cua linh My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-8

Nhung ngay dau cua linh My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-9

Nhung ngay dau cua linh My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-10

Nhung ngay dau cua linh My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-11

Nhung ngay dau cua linh My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-12

Nhung ngay dau cua linh My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-13

Nhung ngay dau cua linh My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-14

Nhung ngay dau cua linh My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-15

Nhung ngay dau cua linh My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-16

Nhung ngay dau cua linh My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-17

Nhung ngay dau cua linh My trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-18

Đọc tin gốc

Bình luận