Nữ sinh Kinh tế Quốc dân đang “phát cuồng” vì chàng trai này

baosang.net

Có rất nhiều nữ sinh Kinh tế Quốc dân đã bộc bạch rằng: “Đây là chàng trai mà chúng tôi cùng theo đuổi”.

Nu sinh Kinh te Quoc dan dang "phat cuong" vi chang trai nay

Nu sinh Kinh te Quoc dan dang "phat cuong" vi chang trai nay-Hinh-2

Nu sinh Kinh te Quoc dan dang "phat cuong" vi chang trai nay-Hinh-3

Nu sinh Kinh te Quoc dan dang "phat cuong" vi chang trai nay-Hinh-4

Nu sinh Kinh te Quoc dan dang "phat cuong" vi chang trai nay-Hinh-5

Nu sinh Kinh te Quoc dan dang "phat cuong" vi chang trai nay-Hinh-6

Nu sinh Kinh te Quoc dan dang "phat cuong" vi chang trai nay-Hinh-7

Nu sinh Kinh te Quoc dan dang "phat cuong" vi chang trai nay-Hinh-8

Nu sinh Kinh te Quoc dan dang "phat cuong" vi chang trai nay-Hinh-9

Nu sinh Kinh te Quoc dan dang "phat cuong" vi chang trai nay-Hinh-10

Nu sinh Kinh te Quoc dan dang "phat cuong" vi chang trai nay-Hinh-11

Nu sinh Kinh te Quoc dan dang "phat cuong" vi chang trai nay-Hinh-12

Đọc tin gốc

Bình luận