loading...

Pluto Plus: phương tiện lặn đặc biệt của Hải quân Việt Nam

baosang.net

Pluto Plus là mẫu phương tiện lặn không người lái đặc biệt của Hải quân Việt Nam, khi nó có thể phát hiện, theo dõi các mối đe dọa từ khoảng cách 400m.

Pluto Plus: phuong tien "danh hoi" thuy loi cua Hai quan Viet Nam

Pluto Plus: phuong tien "danh hoi" thuy loi cua Hai quan Viet Nam-Hinh-2

Pluto Plus: phuong tien "danh hoi" thuy loi cua Hai quan Viet Nam-Hinh-3

Pluto Plus: phuong tien "danh hoi" thuy loi cua Hai quan Viet Nam-Hinh-4

Pluto Plus: phuong tien "danh hoi" thuy loi cua Hai quan Viet Nam-Hinh-5

Pluto Plus: phuong tien "danh hoi" thuy loi cua Hai quan Viet Nam-Hinh-6

Pluto Plus: phuong tien "danh hoi" thuy loi cua Hai quan Viet Nam-Hinh-7

Pluto Plus: phuong tien "danh hoi" thuy loi cua Hai quan Viet Nam-Hinh-8

Pluto Plus: phuong tien "danh hoi" thuy loi cua Hai quan Viet Nam-Hinh-9

Pluto Plus: phuong tien "danh hoi" thuy loi cua Hai quan Viet Nam-Hinh-10

Pluto Plus: phuong tien "danh hoi" thuy loi cua Hai quan Viet Nam-Hinh-11

Pluto Plus: phuong tien "danh hoi" thuy loi cua Hai quan Viet Nam-Hinh-12

Đọc tin gốc

Bình luận