loading...

“Quái thú” SU-152 bất ngờ tái xuất trong duyệt binh ở Nga

baosang.net

Pháo tự hành SU-152 nổi tiếng với khả năng chống tăng trong CTTG 2 bất ngờ tái xuất trong cuộc duyệt binh ở thành phố Chelyabinsk, Liên bang Nga. 

“Quai thu” SU-152 bat ngo tai xuat trong duyet binh o Nga

“Quai thu” SU-152 bat ngo tai xuat trong duyet binh o Nga-Hinh-2

“Quai thu” SU-152 bat ngo tai xuat trong duyet binh o Nga-Hinh-3

“Quai thu” SU-152 bat ngo tai xuat trong duyet binh o Nga-Hinh-4

“Quai thu” SU-152 bat ngo tai xuat trong duyet binh o Nga-Hinh-5

“Quai thu” SU-152 bat ngo tai xuat trong duyet binh o Nga-Hinh-6

“Quai thu” SU-152 bat ngo tai xuat trong duyet binh o Nga-Hinh-7

“Quai thu” SU-152 bat ngo tai xuat trong duyet binh o Nga-Hinh-8

“Quai thu” SU-152 bat ngo tai xuat trong duyet binh o Nga-Hinh-9

“Quai thu” SU-152 bat ngo tai xuat trong duyet binh o Nga-Hinh-10

“Quai thu” SU-152 bat ngo tai xuat trong duyet binh o Nga-Hinh-11

“Quai thu” SU-152 bat ngo tai xuat trong duyet binh o Nga-Hinh-12

“Quai thu” SU-152 bat ngo tai xuat trong duyet binh o Nga-Hinh-13

“Quai thu” SU-152 bat ngo tai xuat trong duyet binh o Nga-Hinh-14

“Quai thu” SU-152 bat ngo tai xuat trong duyet binh o Nga-Hinh-15

“Quai thu” SU-152 bat ngo tai xuat trong duyet binh o Nga-Hinh-16

“Quai thu” SU-152 bat ngo tai xuat trong duyet binh o Nga-Hinh-17

Đọc tin gốc

Bình luận