loading...

Quân đội Syria mang BM-27 Uranga ra bắn IS ở Deir Ezzor

baosang.net

Trong chiến dịch phá vây Deir Ezzor gần đây của Quân đội Syria, người ta còn thấy cả sự xuất hiện của BM-27 Uranga, sát thủ diệt bộ binh của Liên Xô.

Quan doi Syria mang BM-27 Uranga ra ban IS o Deir Ezzor

Quan doi Syria mang BM-27 Uranga ra ban IS o Deir Ezzor-Hinh-2

Quan doi Syria mang BM-27 Uranga ra ban IS o Deir Ezzor-Hinh-3

Quan doi Syria mang BM-27 Uranga ra ban IS o Deir Ezzor-Hinh-4

Quan doi Syria mang BM-27 Uranga ra ban IS o Deir Ezzor-Hinh-5

Quan doi Syria mang BM-27 Uranga ra ban IS o Deir Ezzor-Hinh-6

Quan doi Syria mang BM-27 Uranga ra ban IS o Deir Ezzor-Hinh-7

Quan doi Syria mang BM-27 Uranga ra ban IS o Deir Ezzor-Hinh-8

Quan doi Syria mang BM-27 Uranga ra ban IS o Deir Ezzor-Hinh-9

Quan doi Syria mang BM-27 Uranga ra ban IS o Deir Ezzor-Hinh-10

Quan doi Syria mang BM-27 Uranga ra ban IS o Deir Ezzor-Hinh-11

Đọc tin gốc

Bình luận