Soi “lưới lửa” tạo nên sức mạnh phòng không Việt Nam

baosang.net

Hệ thống phòng không Việt Nam đang từng ngày được hoàn thiện và hiện đại hóa nhằm đáp ứng các yêu cầu tác chiến trong tình hình mới.

Soi "luoi lua" tao nen suc manh phong khong Viet Nam

Soi "luoi lua" tao nen suc manh phong khong Viet Nam-Hinh-2

Soi "luoi lua" tao nen suc manh phong khong Viet Nam-Hinh-3

Soi "luoi lua" tao nen suc manh phong khong Viet Nam-Hinh-4

Soi "luoi lua" tao nen suc manh phong khong Viet Nam-Hinh-5

Soi "luoi lua" tao nen suc manh phong khong Viet Nam-Hinh-6

Soi "luoi lua" tao nen suc manh phong khong Viet Nam-Hinh-7

Soi "luoi lua" tao nen suc manh phong khong Viet Nam-Hinh-8

Soi "luoi lua" tao nen suc manh phong khong Viet Nam-Hinh-9

Soi "luoi lua" tao nen suc manh phong khong Viet Nam-Hinh-10

Soi "luoi lua" tao nen suc manh phong khong Viet Nam-Hinh-11

Soi "luoi lua" tao nen suc manh phong khong Viet Nam-Hinh-12

Soi "luoi lua" tao nen suc manh phong khong Viet Nam-Hinh-13

Soi "luoi lua" tao nen suc manh phong khong Viet Nam-Hinh-14

Soi "luoi lua" tao nen suc manh phong khong Viet Nam-Hinh-15

Soi "luoi lua" tao nen suc manh phong khong Viet Nam-Hinh-16

Soi "luoi lua" tao nen suc manh phong khong Viet Nam-Hinh-17

Đọc tin gốc

Bình luận