loading...

Soi mặt tàu tình báo mới của Hải quân Trung Quốc

baosang.net

Hải quân Trung Quốc đã làm lễ tiếp nhận tàu thu thập thông tin tình báo Type-815A mới và giao cho hạm đội Bắc Hải.

Soi mat tau tinh bao moi cua Hai quan Trung Quoc

Soi mat tau tinh bao moi cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-2

Soi mat tau tinh bao moi cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-3

Soi mat tau tinh bao moi cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-4

Soi mat tau tinh bao moi cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-5

Soi mat tau tinh bao moi cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-6

Soi mat tau tinh bao moi cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-7

Soi mat tau tinh bao moi cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-8

Soi mat tau tinh bao moi cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-9

Soi mat tau tinh bao moi cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-10

Đọc tin gốc

Bình luận