SR-2 Veresk: Tiểu liên nhỏ như có võ của đặc nhiệm Nga

baosang.net

Súng tiểu liên SR-2 Veresk là một trong những dòng súng nhỏ gọn và nhẹ nhất của Nga, được sản xuất dành riêng cho những lực lượng đặc biệt.

SR-2 Veresk: Tieu lien nho nhu co vo cua dac nhiem Nga

SR-2 Veresk: Tieu lien nho nhu co vo cua dac nhiem Nga-Hinh-2

SR-2 Veresk: Tieu lien nho nhu co vo cua dac nhiem Nga-Hinh-3

SR-2 Veresk: Tieu lien nho nhu co vo cua dac nhiem Nga-Hinh-4

SR-2 Veresk: Tieu lien nho nhu co vo cua dac nhiem Nga-Hinh-5

SR-2 Veresk: Tieu lien nho nhu co vo cua dac nhiem Nga-Hinh-6

SR-2 Veresk: Tieu lien nho nhu co vo cua dac nhiem Nga-Hinh-7

SR-2 Veresk: Tieu lien nho nhu co vo cua dac nhiem Nga-Hinh-8

SR-2 Veresk: Tieu lien nho nhu co vo cua dac nhiem Nga-Hinh-9

Đọc tin gốc

Bình luận