Từ khóa: Cách chức Giám đốc bệnh viện Hòa Bình

Giám đốc bệnh viện Hòa Bình bị đề nghị cách chức

Giám đốc bệnh viện Hòa Bình bị đề nghị cách chức

Cả 5 thành viên Hội đồng kỷ luật cùng đề nghị cách chức đối với ông Trương Quý Dương vì không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành để xảy ra sự việc nghiêm trọng. Sáng nay 21/7, Hội đồng kỷ luật Sở Y tế tỉnh Hòa Bình họp xét kỷ luật ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh ...Xem tiếp »