loading...

Tại sao nên đục nóc thiết giáp lắp súng cối chiến đấu?

baosang.net

Điểm yếu của các trận địa súng cối là dễ bị bộ binh đối phương đánh úp, vậy việc phát triển các khẩu đội súng cối tự hành là cần thiết.

Tai sao nen duc noc thiet giap lap sung coi chien dau?

Tai sao nen duc noc thiet giap lap sung coi chien dau?-Hinh-2

Tai sao nen duc noc thiet giap lap sung coi chien dau?-Hinh-3

Tai sao nen duc noc thiet giap lap sung coi chien dau?-Hinh-4

Tai sao nen duc noc thiet giap lap sung coi chien dau?-Hinh-5

Tai sao nen duc noc thiet giap lap sung coi chien dau?-Hinh-6

Tai sao nen duc noc thiet giap lap sung coi chien dau?-Hinh-7

Tai sao nen duc noc thiet giap lap sung coi chien dau?-Hinh-8

Tai sao nen duc noc thiet giap lap sung coi chien dau?-Hinh-9

Tai sao nen duc noc thiet giap lap sung coi chien dau?-Hinh-10

Đọc tin gốc

Bình luận