loading...

Tại sao xe tăng hiện đại lại toàn dùng pháo nòng trơn?

baosang.net

Pháo có rãnh (khương tuyến) đã từng là một phát minh làm thay đổi ngành quân sự thế giới vậy tại sao ngày nay các xe tăng xịn lại sử dụng pháo nòng trơn?

Tai sao xe tang hien dai lai toan dung phao nong tron?

Tai sao xe tang hien dai lai toan dung phao nong tron?-Hinh-2

Tai sao xe tang hien dai lai toan dung phao nong tron?-Hinh-3

Tai sao xe tang hien dai lai toan dung phao nong tron?-Hinh-4

Tai sao xe tang hien dai lai toan dung phao nong tron?-Hinh-5

Tai sao xe tang hien dai lai toan dung phao nong tron?-Hinh-6

Tai sao xe tang hien dai lai toan dung phao nong tron?-Hinh-7

Tai sao xe tang hien dai lai toan dung phao nong tron?-Hinh-8

Tai sao xe tang hien dai lai toan dung phao nong tron?-Hinh-9

Đọc tin gốc

Bình luận