loading...

Tàu ngầm Kilo của Việt Nam nạp đạn như thế nào ?

baosang.net

Khác với các loại tàu mặt nước, quá trình nạp đạn cho tàu ngầm diễn ra khá phức tạp và đòi người lính thợ phải có kỹ năng và kinh nghiệm thuần thục.

Tau ngam Kilo cua Viet Nam nap dan nhu the nao ?

Tau ngam Kilo cua Viet Nam nap dan nhu the nao ?-Hinh-2

Tau ngam Kilo cua Viet Nam nap dan nhu the nao ?-Hinh-3

Tau ngam Kilo cua Viet Nam nap dan nhu the nao ?-Hinh-4

Tau ngam Kilo cua Viet Nam nap dan nhu the nao ?-Hinh-5

Tau ngam Kilo cua Viet Nam nap dan nhu the nao ?-Hinh-6

Tau ngam Kilo cua Viet Nam nap dan nhu the nao ?-Hinh-7

Tau ngam Kilo cua Viet Nam nap dan nhu the nao ?-Hinh-8

Tau ngam Kilo cua Viet Nam nap dan nhu the nao ?-Hinh-9

Tau ngam Kilo cua Viet Nam nap dan nhu the nao ?-Hinh-10

Tau ngam Kilo cua Viet Nam nap dan nhu the nao ?-Hinh-11

Đọc tin gốc

Bình luận