Thảm hại siêu tăng bắn tên lửa trong chiến tranh VN

baosang.net

Sở hữu khả năng có “1-0-2” trong chiến tranh Việt Nam, thế nhưng xe tăng M551 Sheridan lại không phát huy được sức mạnh, mà thậm chí còn chịu thất bại thê thảm. 

Tham hai sieu tang ban ten lua trong chien tranh VN

Tham hai sieu tang ban ten lua trong chien tranh VN-Hinh-2

Tham hai sieu tang ban ten lua trong chien tranh VN-Hinh-3

Tham hai sieu tang ban ten lua trong chien tranh VN-Hinh-4

Tham hai sieu tang ban ten lua trong chien tranh VN-Hinh-5

Tham hai sieu tang ban ten lua trong chien tranh VN-Hinh-6

Tham hai sieu tang ban ten lua trong chien tranh VN-Hinh-7

Tham hai sieu tang ban ten lua trong chien tranh VN-Hinh-8

Tham hai sieu tang ban ten lua trong chien tranh VN-Hinh-9

Tham hai sieu tang ban ten lua trong chien tranh VN-Hinh-10

Tham hai sieu tang ban ten lua trong chien tranh VN-Hinh-11

Tham hai sieu tang ban ten lua trong chien tranh VN-Hinh-12

Tham hai sieu tang ban ten lua trong chien tranh VN-Hinh-13

Tham hai sieu tang ban ten lua trong chien tranh VN-Hinh-14

Đọc tin gốc

Bình luận