Thất vọng tàu ngầm tấn công hiện đại nhất Châu Đại Dương

baosang.net

Dù xây dựng một lực lượng hải quân theo tiêu chuẩn khá hiện đại nhưng biên đội tàu của Australia lại quá nghèo nàn.

That vong tau ngam tan cong hien dai nhat Chau Dai Duong

That vong tau ngam tan cong hien dai nhat Chau Dai Duong-Hinh-2

That vong tau ngam tan cong hien dai nhat Chau Dai Duong-Hinh-3

That vong tau ngam tan cong hien dai nhat Chau Dai Duong-Hinh-4

That vong tau ngam tan cong hien dai nhat Chau Dai Duong-Hinh-5

That vong tau ngam tan cong hien dai nhat Chau Dai Duong-Hinh-6

That vong tau ngam tan cong hien dai nhat Chau Dai Duong-Hinh-7

That vong tau ngam tan cong hien dai nhat Chau Dai Duong-Hinh-8

That vong tau ngam tan cong hien dai nhat Chau Dai Duong-Hinh-9

Đọc tin gốc

Bình luận