Thiên đường và địa ngục: Thành phố Mosul trước – sau chiến tranh

baosang.net

Sau nhiều năm trở thành bãi chiến trường, thành phố Mosul chính thức trở thành vùng đất chết theo đúng nghĩa đen của nó.

Thien duong va dia nguc: Thanh pho Mosul truoc - sau chien tranh

Thien duong va dia nguc: Thanh pho Mosul truoc - sau chien tranh-Hinh-2

Thien duong va dia nguc: Thanh pho Mosul truoc - sau chien tranh-Hinh-3

Thien duong va dia nguc: Thanh pho Mosul truoc - sau chien tranh-Hinh-4

Thien duong va dia nguc: Thanh pho Mosul truoc - sau chien tranh-Hinh-5

Thien duong va dia nguc: Thanh pho Mosul truoc - sau chien tranh-Hinh-6

Thien duong va dia nguc: Thanh pho Mosul truoc - sau chien tranh-Hinh-7

Thien duong va dia nguc: Thanh pho Mosul truoc - sau chien tranh-Hinh-8

Thien duong va dia nguc: Thanh pho Mosul truoc - sau chien tranh-Hinh-9

Thien duong va dia nguc: Thanh pho Mosul truoc - sau chien tranh-Hinh-10

Thien duong va dia nguc: Thanh pho Mosul truoc - sau chien tranh-Hinh-11

Thien duong va dia nguc: Thanh pho Mosul truoc - sau chien tranh-Hinh-12

Đọc tin gốc

Bình luận