Tiết lộ khoa mục huấn luyện chiến sĩ đặc nhiệm Nga

baosang.net

Các chiến sĩ Đặc nhiệm Nga phải trải qua những bài tập có mức độ khó khủng khiếp, vô cùng căng thẳng.

Tiet lo khoa muc huan luyen chien si dac nhiem Nga

Tiet lo khoa muc huan luyen chien si dac nhiem Nga-Hinh-2

Tiet lo khoa muc huan luyen chien si dac nhiem Nga-Hinh-3

Tiet lo khoa muc huan luyen chien si dac nhiem Nga-Hinh-4

Tiet lo khoa muc huan luyen chien si dac nhiem Nga-Hinh-5

Tiet lo khoa muc huan luyen chien si dac nhiem Nga-Hinh-6

Tiet lo khoa muc huan luyen chien si dac nhiem Nga-Hinh-7

Tiet lo khoa muc huan luyen chien si dac nhiem Nga-Hinh-8

Tiet lo khoa muc huan luyen chien si dac nhiem Nga-Hinh-9

Tiet lo khoa muc huan luyen chien si dac nhiem Nga-Hinh-10

Tiet lo khoa muc huan luyen chien si dac nhiem Nga-Hinh-11

Đọc tin gốc

Bình luận